Diyos ng himala by JIL Worship

Back
CHORUS
G Bm7 C  G/B F D
G Bm7 C G/B Am D G


Verse 
G D/F# Bm Em D C D
G D/F# Bm Em D C Am